+31 516 850966
VOOR 17:00 BESTELD, MORGEN IN HUISGRATIS BEZORGD VANAF €2514 DAGEN BEDENKTIJD 600+ MERKEN

DE IJSSEL COATINGS DOUBLE COAT ONTVETTER

OMSCHRIJVING

Speciaal samengesteld ontvettingsmiddel voor het afnemen van een ondergrond voordat het Double Coat laksysteem wordt aangebracht. Tevens geschikt voor het verwijderen van olie, vet en teer zonder de gelcoat aan te tasten.

SPECIFICATIES

EAN code 8718421951789
Product nummer DY-DCONTVET 1L

VEILIGHEIDSINFORMATIE

GEVAAR

  • Ontvlambare vloeistof en damp.
  • Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • Schadelijk bij contact met de huid.
  • Veroorzaakt huidirritatie.
  • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • Schadelijk bij inademing.
  • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
  • Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing